I rok WF i SPORT studia I stopnia

10.02.2020

Studenci studiów stacjonarnych Wychowanie Fizyczne oraz Sport I rok 1 
sem - egzamin poprawkowy z przedmiotu "Psychologia stresu i 
psychoregulacja" odbędzie się 12.02.2020 o godzinie 9:00 w Laboratorium 
Psychologii.

Wróć