I rok sem. 2 studia II stopnia -zaliczenie " Negocjacje i mediacje"

03.06.2019

Zaliczenie z przedmiotu " Negocjacje i mediacje" dla studentów studiów niestacjonarnych II stopnia I roku odbędzie się 14.06.2019 o godz. 8:30 w Auli.

Wróć