III rok WF 2016/17 - obóz letni

19.04.2017

Wszyscy Studenci III roku WF, którzy nie mają zaliczonego obozu letniego lub otrzymali zgodę na inną formę zaliczenia muszą zgłościć sie do dr K.Makowskiego ostatecznie do dnia 8 maja 2017, budynek administracji, parter pok.220, tel. 55 47 150.
Nie bedzie możliwości ukończenia studiów bez zaliczonego jakiegokolwiek przedmiotu wynikającego a planu studiów w tym: obozu letniego.

Wróć