Ogłoszenia Dziekanatu

Dyplomy 2018 - 11.01.2019

Zapraszam po odbiór, po grudniowe po 20 stycznia

Zmiana obsługi Studentów w dziekanacie pok.25 - 10.01.2019

                                                 WYDZIAŁ  WYCHOWANIA  FIZYCZNEGO

                                               DZIEKANAT  STUDIÓW  STACJONARNYCH

                                            Obsługa studentów w roku ak. 2018/2019 :

      I stopień -  II,  III rok WF

     II stopień -  I rok SPORT      mgr  Aleksandra Dalecka

        aleksandra.dalecka@awf.gda.pl      tel. 58 55 47 307

 

      II stopień -   I, II rok WF  /  II rok SPORT

       I stopień -   I rok WF         mgr  Aleksandra Pieczonka

      aleksandra.pieczonka@awf.gda.pl      tel. 58 55 47 137      

dziekanat czynny dla Studentów: poniedziałek, czwartek 11.00–14.00, wtorek 13.30-14.30, środa 10.00–13.00, piątek  - NIECZYNNE    

Do wszystkich studentów - zmiany w zajęciach z dn.20.12.2018 - 18.12.2018

I rok WF i I rok SPORT I stopnnia 18/19 - 17.12.2018

ZALICZENIE z przedmiotu Prawo w szkole odbędzie się 11 STYCZNIA 2019r.(piątek) 9.30 s. KONGRESOWA

RSS