Ogłoszenia Dziekanatu

I rok WF S i I rok SPORT -egzamin poprawkowy - 05.02.2019

ZALICZENIE POPRAWKOWE z przedmiotu Prawo w szkole odbędzie się 13 LUTEGO 2019r.(środa) 10.00 -10.30 s. 202 siedziba Wydziału Turystyki i Rekreacji

Egzamin z biochemii adaptacji - 29.01.2019

Egzamin z biochemii adaptacji

Egzamin z Biochemii adaptacji dla studentów kierunku WF odbędzie się 30.01 o godz. 9:00

Egzamin z Biochemii adaptacji dla studentów kierunku SPORT odbędzie się 30.01 o godz. 11:00

II rok 18/19 praktyki - 17.01.2019

19 stycznia 2019- dzień dziekański - 17.01.2019

Uchwała nr 7 w sprawie zmiany programów studiów-dot. obozu zimowego - 11.01.2019

RSS