Ogłoszenia Dziekanatu

Rozporządzenie MNiSW w spr. ważności legitymacji studenckich - 16.03.2020

Prośa do studentów I roku : WF, Sportu i Fizjoterapii od nauczycieli. - 16.03.2020

Drodzy studenci,

bardzo proszę abyście, napisali na adresy uczelniane swoich prowadzących, tj do mgr Katarzyny Micielskiej, dr Ewy Wójtowicz i dra Damiana Jeżyka z adresu założonego przez daną grupę ćwiczeniową albo ostatecznie z adresu roku pierwszego kier WF, Sport oraz Fiz., jeśli takie założyli. 

Pozwoli to na zapamiętanie adresu i prowadzenie korespondencji oraz zdalnych zajęć.

Spotkanie na temat wolontariatu odwołane - 13.03.2020

spotkanie w dniu 19 marca 2020 r. z Koordynatorem Regionalnego Centrum Wolontariatu zostaje odwołane.

ZAWIESZENIE ZAJĘĆ ! - Dziekanaty nie obsługują studentów w kontakcie bezpośrednim do dnia 01.04.2020 r. (środa) - kontakt tylko mailowy lub telefoniczny! - 12.03.2020

obsługa studentów do 01.04.2020 r. / przedłużanie legitymacji studenckich - 12.03.2020

W związku z zawieszeniem zajęć do 01.04.2020 r.

dziekanat nie obsługuje studentów w kontakcie bezpośrednim.

W przypadku pilnych potrzeb otrzymania zaświadczenia o statusie studenta należy kontaktować się telefoniczne i mailowo.

Sprawa przedłużania legitymacji czeka na decyzję MNiSW,

(może zostać podjęta decyzja rozporządzeniem MNiSW o przedłużeniu ważności legitymacji do 31-05-2020) dziekanat poinformuje o tym /AK

RSS