Ogłoszenia Dziekanatu

Biochemia I WF i I SPORT - 04.06.2019

EGZAMIN Z BIOCHEMII I rok  WF i SPORT

I termin egzaminu zprzedmiotu Biochemia odbędzie się 13.06 br o godz. 11:00 na sali kongresowej.

-----------------------------------------

KOLOKWIUM POPRAWKOWE (zbój) I rok WF i SPORT + POWTARZANIE  BIOCHEMII  

Egzamin dla studentów powtarzających przedmiot Biochemia lub piszących kolokwium poprawkowe (zbój) odbędzie się 13.06 o godz. 12:15 na sali kongresowej.


UWAGA! Studenci powtarzający przedmiot zobowiązani są dostarczyć potwierdzenia obecności na ćwiczeniach/wykładach do prowadzących przedmiot

---------------------------------------------------------

EGZAMIN USTNY Z BIOCHEMII I rok WF i SPORT

Egzamin ustny z Biochemii odbędzie się 13.06 od godz.13:00 w gabinecie 208.

Lista studentów przypisana na konkretne godziny dostępna będzie w poniedziałek 10.06 na tablicy ogłoszeń w Zakładzie Biochemii.

II WF i II SPORT II stopień - ZALICZENIE z Zarządzania w KF - 29.05.2019

Zaliczenie z przedmiotu Zarządzanie w KF odbędzie się 11 czerwca 2019 r.o godz.12.00 na balkonie lewym (BL)

I rok sem. 2 SPORT studia I stopnia - 21.05.2019

I roku WF oraz I roku SPORT 1 stopnia, st. stacj., że w związku ze zbliżającą się konferencją Sala Kongresowa będzie w czwartek zajęta. Wykład z Biochemii z prof. dr hab. J. Antosiewiczem zostaje przełożony z 23.05.2019 r. na czwartek 30.05.2019 r. Zajęcia odbędą się w godz. 11.00 - 14.15 (4 godziny)

II WF I stopień- odwołane zajęcia z j.obcego - 14.05.2019

W dniach 16-17 maja 2019 r. zajęcia z mgr Ateną Urbanowicz-Demby
są odwołane. ZWOLNIENIE LEKARSKIE

dodatkowe szkolenie BHP - 08.05.2019


Dodatkowe szkolenie BHP ( dla osób,które wcześniej nie uczestniczyły w szkoleniu) ustalone zostało na dzień 21.05.2019 roku w godz. 14.30-17.30 w sali 203 bud.Wydz.Tir.Na szkolenie proszę  przynieść ze sobą dowód wpłaty - 50 zł (na idywidualne konto) .

RSS