Ogłoszenia Dziekanatu

WF II rok II stopnia Turystyka szkolna - 23.03.2017

Dnia 06.04.2017r. o godz. 17:15 w sali 203 (bud. TiR) odbedzie się III termin egzaminu.

zaliczenie z łyżwiarstwa III rok WF 16/17 - 23.03.2017

III rok WF 

 1. Ważne ( zaliczenie praktyczne z Teorii i metodyki łyżwiarstwa)

Osoby które uczęszczały w zajeciach z łyżwiarstwa a nie podeszły do zaliczenia praktycznego ,proszę o pilny kontakt  (16 osób) na mój adres emailowy lub we wtorek o godz.1015 w pok.220 (Nowa szkoła), w celu ustalenia godziny zaliczenia praktycznego na lodzie. Nie przystąpienie do zaliczenia praktycznego spowoduje niezaliczenie przedmiotu.Termin zaliczenia do 31.03.2017 r.

 dr G.Chruścinski

III rok WF 16/17 - Powtarzanie Fizjologii z sem.4 - 17.03.2017

Utworzono grupę dla studentów p[owtrzających Fizjologię z semesru czwartego. Rozliczenie indywidualne u prof. dr hab. Radosława Laskowskiego w każdą środę o godz. 16.00.

II WF i III WF- ostateczne zaliczenie Anatomi z sem.1 - 10.03.2017

Otateczne (!) zaliczenie Anatomi z semestru pierwszego odbędzie sie 20 marca 2017 r.poniedziałek godz. 15.00 Aula

BIOCHEMIA WYNIKI - 06.03.2017

Wyniki z egzaminu z Biochemii (termin 2) będą wywieszone w Zakładzie Biochemii w środę 8.03 w godzinach popołudniowych.

RSS