I rok I stopnia - ważna informacja

06.10.2017

W dniu dzisiejszym został wysłany do wszystkich studentów dostęp do Wirtualnej Uczelni. 

Przy pierwszym logowaniu do WD wpisujemy login i hasło z wiadomości i od razu wprowadzamy własne hasło, powtarzamy je i zatwierdzamy. Osoby, które nie otrzymały loginu i hasła proszone są o kontakt z Dziekanatem.

Osoby, które 29.09.2017 odebrały legitymacje studencką proszone są o podejście do Dziekanatu w celu podpisania umowy o usługi edukacyjne oraz uzupełnienia dokumentów o oświadczenie, które do pobrania jest z zakładki Druki o nazwie: "Oświadczenie studenta potwierdzajace poinformowanie go o prawach i obowiązkach studentów AWFiS związanych z kontrolą samodzielności pracy dyplomowych i zaliczeniowych"

Wróć