II rok MSU- spotkanie z dr T. Taraszkiewiczem w sprawie egzaminu z Zarządzania

07.03.2017

Dr Tomasz Taraszkiewicz zaprasza dnia 9.03.2017 o godz. 8.15 do sali 103
na zebranie organizacyjne dla Studentów II roku Turystyki i Rekreacji
studiów niestacjonarnych II-go stopnia w sprawie egzaminu ze Specjalności
Zarządzanie Przedsiębiorstwem Turystycznym i Sportowym.

Wróć