Specjalność Spa & Welnees - Lic. II rok, 4 sem. - ważna zmiana !

24.02.2017

Szanowni Studenci,

ze względu na małą liczebność studentów realizujących specjalność SPA & Wellness w trybie niestacjonarnym w semestrze IV (rok akad. 2016/2017) zajęcia z tego przedmiotu będą realizowane łącznie ze studentami studiów stacjonarnych. Uprzejmie proszę o kontakt do dnia 3 marca z nauczycielem prowadzącym przedmiot - mgr Łukaszem Bielawą (lukasz.bielawa@awfis.gda.pl) w celu ustalenia harmonogramu spotkań i warunków realizacji specjalności.

W razie potrzeby jestem do dyspozycji.

 

Z poważaniem,

dr Anna Szumilewicz

Prodziekan ds. Kształcenia Wydziału Turystyki i Rekreacji

Wróć