PLANY RAMOWE OBOWIĄZUJĄCE W ROKU AKADEMICKIM 2016/17

Na końcu każdej tabeli z planem ramowym znajduje się opis informujący o tym dla którego roku studiów dany plan obowiązuje.

ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO

 

PLANY ZAJĘĆ W ROKU AKADEMICKIM 2016/17