Opłaty za studia

Wszelkich opłat podczas trwania studiów należy dokonywać na otrzymane konto indywidualne wygenerowane w formularzu Internetowej Rejestracji Kandydata (IRK). Numer indywidualny konta widnieje również na Umowie , którą podpisuje każdy student w trakcie pierwszej sesji zjazdowej.

Opłaty za sesję zjazdową należy dokonywać zawsze na 2 tygodnie przed rozpoczęciem zajęć ,tak aby widniała na koncie już pierwszego dnia zjazdu.

Informacja o płatnościach za studia niestacjonarne w roku akademickim 2016/17:

Turystyka i Rekreacja - studia I stopnia

I rok - 1600,- za semestr

II rok - 1600,- za semestr

III rok - 1600,- za semestr

Turystyka i Rekreacja - studia II stopnia

I rok - 1600,- za semestr

II rok - 1600,- za semestr

 

I rok Turystyka i rekreacja I i II stopnia  - studia stacjonarne i niestacjonarne - cudzoziemcy 2 200 euro/rok

Turystyka i rekreacja I i II stopnia  - studia stacjonarne i niestacjonarne - cudzoziemcy 2 000 euro/rok

Informacja o płatnościach w roku akademickim 2015/2016

Zasady pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne

U-50-2014_30-10-2014_09-09-11.pdf (228.7 kB)

Umowa o warunkach odpłatności za świadczone usługi edukacyjne

Zal.Nr 1 do Uchwaly Nr 49 - umowa za usl.edukacyjne st.niestacjonarne.pdf (84.2 kB)