Ogłoszenia Dziekanatu

II rok Lic - przydział promotorów prac dyplomowych - 07.08.2018

W dniach 16.08.2018-07.09.2018 Dziekanat I stopnia nieczynny - urlop wypoczynkowy - 07.08.2018

Dziekanat MSU nieczynny - przerwa urlopowa od 01 - 31.08.2018 r. - 31.07.2018

I rok MSU - wrześniowa poprawa ze Statystyki - 31.07.2018

I rok II st. stacjonarne i niestacjonarne, przedmiot: Statystyka

Poprawkowe kolokwium zaliczeniowe ćwiczeń odbędzie się: 13 września o godz. 10:00. Spotykamy się pod pok. 207 bud. TiR.

Zapraszam na nieobowiązkowe zajęcia przygotowujące do poprawki w dniach:

4 września – 10:00-11:30; 6 września – 10:00 – 11:30 oraz 11 września – 10:00 – 11:30. Spotykamy się pod pok. 207 bud. TiR.

formularz zgłoszeniowy na asystenta Unihokeja AWFIS - 22.05.2018

RSS