Ogłoszenia Dziekanatu

Uwaga !!! - Nastąpiła zmiana w planie dla II roku MSU 18-19 - studentów prosi się o zapoznanie ze zmianami w planie. - 17.10.2018

Przyznawanie statusu IOS lub ITRZ w roku akademickim 2018/2019 - 24.09.2018

Termin (3) potrawy ze Statystyki - 19.09.2018

Uwaga !!!


III poprawkowy termin z Statystyki (studia II stopnia - stacjonarne i niestacjonarne) odbędzie się w czwartek 27 września o godz. 9:30. Spotykamy się pod pokojem 206 (bud. TiR).

Dziekanat I i II stopnia w dniach 19 -20 wrzesień 2018 nieczynny - szkolenie - 18.09.2018

Przedłużony termin rozliczenia praktyk zawodowych dla TiR - 13.09.2018

Szanowni Studenci studiów pierwszego i drugiego stopnia,

Z uwagi na fakt realizowania przez część z Państwa praktyk zawodowych we wrześniu,

uprzejmie informuję, że termin ich rozliczenia zostaje przesunięty do 27 września 2018 do godz. 14.00. Dokumentację z praktyk zawodowych  należy do tego terminu złożyć w sekretariacie TiR

albo bezpośrednio do dra Piotra Wojdakowskiego.

Brak złożenia dokumentacji do tego terminu skutkować będzie koniecznością złożenia podania o zgodę na wpis warunkowy z praktyk zawodowych (koszt 600 PLN).

 

Z poważaniem,

dr Anna Szumilewicz

Prodziekan ds. Kształcenia Wydziału Turystyki i Rekreacji

RSS