Ogłoszenia Dziekanatu

Aneks nr 1 do komunikatu nr 75/2019-2020 - 08.06.2020

Procedura organizowania i przeprowadzania egzaminów dyplomowych - 04.06.2020

Informacja w sprawie czasowego zawieszenia kształcenia - 04.06.2020

Komunikat nr 75/2019/2020 dotyczący sesji zaloiczeniowo - egzaminacyjnej - 15.05.2020