Zasady rekrutacji


UWAGA!!!

PRZEDŁUŻONY NABÓR

na niestacjonarne studia I stopnia na kierunku Terapia Zajęciowa.

Obowiązkowa rejestracja internetowa trwać będzie do dnia: 4 grudnia 2016 r.
www.rekrutacja.awf.gda.pl

UWAGA!!!
Dodatkowy nabór na wybrane kierunki studiów jest pod tym adresem:
www.rekrutacja2.awf.gda.pl

Wymagane jest utworzenie nowego konta w systemie.

UWAGA!!!
Dodatkowy nabór na wydziale Turystyki i Rekreacji
na
studia stacjonarne II stopnia

www.rekrutacja3.awf.gda.pl

Wymagane jest utworzenie nowego konta w systemie.

UWAGA

Przedłużony nabór na stacjonarne studia II stopnia na kierunku wychowanie fizyczne.

więcej informacji

INFORMATOR DLA KANDYDATÓW NA ROK AKADEMICKI 2016/2017

WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

STUDIA STACJONARNE Data zakończenia rejestracji
I stopień  
kierunek: Wychowanie fizyczne 07.07.2016r.
kierunek: Sport

07.07.2016r.

II stopień  
kierunek: Wychowanie fizyczne

24.07.2016r.

kierunek: Sport

24.07.2016r.

kierunek: Sport (w języku angielskim) 04.09.2016 r.
STUDIA NIESTACJONARNE Data zakończenia rejestracji
I stopień  
kierunek: Wychowanie fizyczne 18.09.2016 r.

kierunek: Sport

18.09.2016r. 
II stopień  
kierunek: Wychowanie fizyczne 18.09.2016 r.

WYDZIAŁ TURYSTYKI I REKREACJI

Kierunek: Turystyka i rekreacja  
studia stacjonarne – I stopień 20.07.2016 r.
studia stacjonarne – II stopień 20.07.2016 r.
studia niestacjonarne – I stopień 31.10.2016 r.
studia niestacjonarne – II stopień 31.10.2016 r.

WYDZIAŁ REHABILITACJI I KINEZJOLOGII

STUDIA STACJONARNE Data zakończenia rejestracji
I stopień  
kierunek: Fizjoterapia 07.07.2016 r.
kierunek: Terapia zajęciowa 07.07.2016 r.
II stopień  
kierunek: Fizjoterapia 22.07.2016 r.
STUDIA NIESTACJONARNE Data zakończenia rejestracji
I stopień  
kierunek: Terapia zajęciowa 18.09.2016 r.
II stopień  
kierunek: Fizjoterapia 18.09.2016 r.

Wydział Wychowania Fizycznego
Wychowanie fizyczne I stopnia stacjonarne
Wychowanie fizyczne I stopnia niestacjonarne
Wychowanie II stopnia stacjonarne i niestacjonarne
Sport I stopnia stacjonarny
Sport I stopnia niestacjonarny
Sport II stopnia stacjonarny
Field of study: SPORT, second-cycle (graduate) programme - in English
Wydział Turystyki i Rekreacji
Turystyka i rekreacja I stopnia stacjonarna i niestacjonarna
Turystyka II stopnia stacjonarna i niestacjonarna
Wydział Rehabilitacji i Kinezjologii
Terapia zajęciowa I stopnia stacjonarna
Terapia zajęciowa I stopnia niestacjonarna
Fizjoterpia I stopnia stacjonarna
Fizjoterapia II stopnia stacjonarna i niestacjonarna