Zasady rekrutacji


WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

STUDIA STACJONARNE Data zakończenia rejestracji
kierunek: Wychowanie fizyczne - I stopień 02.07.2017 r.
kierunek: Sport - I stopień 02.07.2017 r.
kierunek: Wychowanie fizyczne - II stopień 16.07.2017 r.
kierunek: Sport - II stopień 16.07.2017 r.
kierunek: Sport (w języku angielskim) - II stopień 30.08.2017 r.
STUDIA NIESTACJONARNE Data zakończenia rejestracji
kierunek: Wychowanie fizyczne - I stopień 22.10.2017 r.
kierunek: Sport - I stopień 22.10.2017 r.
kierunek: Wychowanie fizyczne - II stopień 22.10.2017 r.

WYDZIAŁ TURYSTYKI I REKREACJI

Kierunek: Turystyka i rekreacja  
STUDIA STACJONARNE Data zakończenia rejestracji
studia stacjonarne - I stopień 02.07.2017 r.
studia stacjonarne - II stopień 12.09.2017 r.
STUDIA NIESTACJONARNE Data zakończenia rejestracji
studia niestacjonarne - I stopień 22.10.2017 r.
studia niestacjonarne - II stopień 22.10.2017 r.

WYDZIAŁ REHABILITACJI I KINEZJOLOGII

STUDIA STACJONARNE Data zakończenia rejestracji
kierunek: Fizjoterapia - jednolite studia magisterskie 03.07.2017 r.
kierunek: Terapia zajęciowa - I stopień 03.07.2017 r.
kierunek: Fizjoterapia - II stopień 10.09.2017 r.
STUDIA NIESTACJONARNE Data zakończenia rejestracji
kierunek: Terapia zajęciowa - I stopień 10.09.2017 r.
kierunek: Fizjoterapia - jednolite studia magisterskie 10.09.2017 r.
kierunek: Fizjoterapia - II stopień 10.09.2017 r.