Ogłoszenia

Otwarte posiedzenie Zespołu do dokonania merytorycznej oceny koncepcji rozpraw doktorskich - 20.02.2018

Szanowni Państwo,

w imieniu Prodziekana ds. Nauki, Wydziału Turystyki i Rekreacji AWFiS w Gdańsku, prof. nadzw. dra hab. Mariusza Lipowskiego, informuję, iż dnia 26 lutego 2018 r., o g. 09:30 w sali konferencyjnej odbędzie się otwarte posiedzenie Zespołu do dokonania merytorycznej oceny koncepcji rozprawy doktorskiej mgra Łukasza Bielawy, na którym kandydat przedstawi koncepcję rozprawy doktorskiej w formie prezentacji multimedialnej.

Temat: Trening zdrowotny Nordic Walking a zmiany stabilności posturalnej u kobiet w wieku 60-75 lat

Opiekun naukowy: prof. nadzw. dr hab. Katarzyna Prusik

Serdecznie zapraszamy do dyskusji!