Ogłoszenia

Otwarte posiedzenia Zespołów do dokonania merytorycznej oceny koncepcji rozpraw doktorskich - 14.07.2017

Szanowni Państwo,

w imieniu Prodziekana ds. Nauki, Wydziału Turystyki i Rekreacji AWFiS w Gdańsku, prof. nadzw. dra hab. Mariusza Lipowskiego, informuję, iż dnia 8 września 2017 r. na Balkonie Lewym odbędzie się otwarte posiedzenie Zespołu do dokonania merytorycznej oceny koncepcji rozprawy doktorskiej mgr Jolanty Kilanowskiej, na którym kandydatka przedstawi koncepcję rozprawy doktorskiej w formie prezentacji multimedialnej. 

godzina 10:00 - mgr Jolanta Kilanowska, temat: Sprawność fizyczna a zachowania zdrowotne dzieci w wieku 11-13 lat. Porównanie uczniów polskich i norweskich szkół podstawowych.

 

Serdecznie zapraszamy do dyskusji!