ZASADY PRZEPROWADZANIA EGZAMINU DYPLOMOWEGO LICENCJACKIEGO

TERMINARZ I PROCEDURA

REGULAMIN STUDIÓW

Egzamin dyplomowy (licencjacki /magisterski) jest egzaminem ustnym, którego przedmiotem jest obrona pracy dyplomowej oraz zagadnienia z zakresu problematyki danego kierunku studiów. Warunki dopuszczenia do egzaminu, jego przebieg oraz sposób oceniania znajdują się w Regulaminie Studiów (§38-40)