Aktualności

Nagrody Ministra Nauki za wybitne osiągnięcia nukowe lub naukowo - techniczne - 01.02.2018

Klub Stypendystów Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej po raz czwarty ogłasza Konkurs o nagrodę im. Artura Rojszczaka - 10.01.2018

Nagroda jest przeznaczona dla młodych uczonych wyróżniających się nie tylko dorobkiem naukowym, ale przede wszystkim humanistyczną postawą i umiejętnością przekraczania barier wąskich specjalizacji.
 
Szczegółowe informacje na stronie:

Nabór kandydatów na studia doktoranckie w Europejskim Instytucie Uniwersyteckim we Florencji (European University Institute – EUI) - 26.10.2017

Celem studiów jest powstanie rozprawy doktorskiej, będącej profesjonalnym opracowaniem opartym na najnowszych badaniach naukowych.  W czasie trwania programu doktoranci korzystają z przyznawanych przez poszczególne państwa stypendiów. Polska przyznaje co roku maksymalnie 10 takich stypendiów. Nabór kandydatów rozpoczyna się 2 listopada 2017 r.

Szczegółowe informacje na stronach:

http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/nabor-kandydatow-na-studia-doktoranckie-w-eui.html

https://www.eui.eu/ServicesAndAdmin/AcademicService/DoctoralProgramme

OGŁOSZENIE KONKURSU PRELUDIUM 14 - 10.10.2017

Konkurs PRELUDIUM 14 - na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora.

Nabór wniosków będzie prowadzony do 15 grudnia 2017 r. w systemie elektronicznym OSF, dostępnym pod adresem https://osf.opi.org.pl

Szczegółowre informacje na stronie: https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludium14

 

OGŁOSZENIE KONKURSU OPUS 14 - 10.10.2017

Konkurs OPUS 14 - na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów.

Nabór wniosków będzie prowadzony do 15 grudnia 2017 r. w systemie elektronicznym OSF, dostępnym pod adresem https://osf.opi.org.pl.

Szczegółowe informacje na stronie: https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/opus14

Szkolenie: „EFEKTYWNA KOMERCJALIZACJA BADAŃ NAUKOWYCH” - Warszawa, 11. X. 2017 - 04.10.2017

Szczegółowe informacje na stronie:

http://www.cpi.com.pl/imprezy/2017/ekbn/

OGŁOSZENIE KONKURSU SONATA BIS 7 - 22.06.2017

Konkurs SONATA BIS 7 - na projekty badawcze, mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

Termin składania wniosków do 15 września 2017 r. w systemie elektronicznym OSF, dostępnym pod adresem https://osf.opi.org.pl

Szczegółowe informacje na stronie: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonata-bis7

OGŁOSZENIE KONKURSU SONATA 13 - 22.06.2017

Konkurs SONATA 13 - na projekty badawcze, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy doktora, uzyskany w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

Termin składania wniosków do 15 września 2017 r. w systemie elektronicznym OSF, dostępnym pod adresem https://osf.opi.org.pl.

Szczegółowe informacje na stronie: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonata13

OGŁOSZENIE KONKURSU HARMONIA 9 - 22.06.2017

Konkurs HARMONIA 9 - na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej niepodlegające współfinansowaniu z zagranicznych środków finansowych.

Termin składania wniosków do 15 września 2017 r. w systemie elektronicznym OSF, dostępnym pod adresem https://osf.opi.org.pl

Szczegółowe informacje na stronie: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/harmonia9

OGŁOSZENIE KONKURSU MAESTRO 9 - 22.06.2017

Konkurs MAESTRO - dla doświadczonych naukowców na projekty badawcze mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, których efektem mogą być odkrycia naukowe.

Termin składania wniosków do 15 września 2017 r. w systemie elektronicznym OSF, dostępnym pod adresem https://osf.opi.org.pl

Szczegółowe informacje na stronie: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/maestro9