REGULAMINY PRZEDMIOTÓW 2015/16

HAPONIUK_Fizjo.kliniczna i pomoce pielegnac.oraz reh. w geriatrii i medycynie paliatywnej_2015.pdf (54.4 kB)

HAPONIUK_Fizjo.kliniczna i zaopatrz. protetyczno-ortotyczne w chir. i onkologii_2015.pdf (54.3 kB)

HOLEKSA_Pedagogika ogolna_2015.pdf (56.4 kB)

HOLEKSA_Wprowadzenie dop terapii zajeciowej_2015.pdf (58.9 kB)

KACZOROWSKA_Analiza i interpret. art.nauk._2016.pdf (44.8 kB)

KACZOROWSKA_Fizjoterapia kliniczna i pomoce rehabilitacyjne w pediatrii_2016.pdf (45.5 kB)

KACZOROWSKA_Ochrona zdrowia i opieka spoleczna_2015.pdf (44.9 kB)

KACZOROWSKA_Ochrona zdrowia i opieka spoleczna_2016.pdf (49.7 kB)

KACZOR_ Biochemia_2015.pdf (53.1 kB)

KACZOR_ Molekularne mechanizmy patofizjologii_2015.pdf (57.1 kB)

KACZOR_ Molekularne podstawy adaptacji_2015.pdf (47.0 kB)

KACZOR_Wszechstronyy trening motoryczny_2015.pdf (41.3 kB)

KAWA_Masaz leczniczy.pdf (41.8 kB)

LIBIONKA_Fizjoterapia kliniczna i pomoce rehabilitacyjne w neurologii_2015.pdf (8.5 kB)

LIBIONKA_Fizjoterapia kliniczna w psychiatrii_ 2015.pdf (11.8 kB)

LIBIONKA_Nowoczesne metody usprawniania pacjenta w neurologii_2015.pdf (8.1 kB)

MAZURKIEWICZ_ Fizjot Klin w Ortopedii.pdf (59.0 kB)

MIKOSIK_ PATOFIZJOLOGIA OGOLNA_2015.pdf (30.3 kB)

OLEK_Biochemia Kliniczna_2015-2016_niestacjonarne.pdf (101.4 kB)

OLEK_Biochemia Kliniczna_2015-2016_stacjonarne.pdf (102.4 kB)

OLEK_Dietetyka i zywienie kliniczne_2015-2016_niestacjonarne.pdf (100.3 kB)

OLEK_Dietetyka i zywienie kliniczne_2015-2016_stacjonarne.pdf (101.3 kB)

OPANOWSKA_Fizjoterapia w zaburzeniach statyki ciala_2015_2016.pdf (57.8 kB)

PERMODA_Podstawy terapii manualnej _2015.pdf (785.5 kB)

Regulamin_Studiow_AWFiS_(obowiazuje_od_roku_akademickiego_2016-2017)_05-05-2016_10-36-41(3).pdf (139.1 kB)

SIEMINSKA_ Balneoklimatologia i leczenieuzdrowiskowe 2015.pdf (50.0 kB)

SIEMINSKA_ Med.fizykalna_2015.pdf (61.0 kB)

SIODMIAK_Fizjoterapia_Psychologia_2015-2016.pdf (39.3 kB)

SIODMIAK_Terapia Zajeciowa_psych rozwojowa_2015-2016.pdf (44.6 kB)

SIWICKA_MOLEKULARNE I KOMORKOWE PODSTAWY TRENINGU ZDROWOTNEGO.pdf (38.9 kB)

SIWICKA_MOLEKULARNE PODSTAWY ADAPTACJI.pdf (38.3 kB)

SKROBOT._Wybrane metod fizjo.pdf (45.4 kB)

SKROBOT_Diagnoz i progr fizjo.pdf (46.4 kB)

SKROBOT_Fizjoterapia w dysfunkcjach kregoslupa_2015.pdf (10.4 kB)

SZCZESNA-KACZMAREK_Fizjologia Kliniczna_2015.pdf (39.6 kB)

WOLNA_ ARA_2015.pdf (47.2 kB)

ZAJT._Fizjoterapia w perinatologii_2015.pdf (40.9 kB)

ZAJT_Dydaktyka w fizjoterapii_2015.pdf (45.3 kB)

ZAJT_Kinezyterapia, I st. 2015.pdf (43.0 kB)

ZAJT_Podstawy fizjoterapii, I st. 2015.pdf (42.5 kB)

ZAJT_Wybrane metody fizjoterapetyczne wieku rozwojowego_2015.pdf (42.9 kB)

ZIEMANN_Fizjologia czlowieka_Fizjoterapia_2015-2016.pdf (43.3 kB)

ZIEMANN_Fizjologia czlowieka_Terapia Zajeciowa_2015-2016.pdf (43.8 kB)

ZIOLKOWSKI_Podst.Biologii Med.i Biochemii_2015.pdf (57.1 kB)