Zakład Pedagogiki Kultury Fizycznej

 
Sekretariat
mgr Magdalena Wydrzyńska
pok. 15, blok B, tel. 58 55 47 269
katedrawf@awf.gda.pl
 
 
Kierownik Zakładu Pedagogiki Kultury Fizycznej
dr hab. Artur Ziółkowski, prof. AWFiS
konsultacje: wtorek 10:45-12:15
 
dr Agnieszka Małek
pokój 107 blok B
e-mail: agnieszka.malek@awf.gda.pl
Urlop wypoczynkowy w dniach 13.07.2020-23.08.2020
 
mgr Barbara Zarańska
pokój 107 blok B
konsultacje: środa 10:45-11:30 oraz 12:45-13:30
 
dr Żaneta Szczepańska-Klunder
pokój 107 blok B
e-mail: zaneta.szczepanska-klunder@awf.gda.pl
konsultacje: 20.07.2020-31.08.2020 urlop wypoczynkowy
 
 
mgr Michał Kosiński
pokój 108, budynek TiR
konsultacje: środa, czwartek 11:00-11:45

PROBLEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH

dr hab. Artur Ziółkowski, prof. AWFiS

- Teoria kultury fizycznej
- Teoria wychowania fizycznego
- Psychologiczne aspekty wychowania i kształcenia

dr Agnieszka Małek

- Kultura fizyczna i sport w perspektywie psychopedagogicznej
- Specjalne potrzeby edukacyjne
- Obraz ciała
- Edukacja zdrowotna w rodzinie i szkole
- Poradnictwo opiekuńczo – wychowawcze dla rodziców

dr Żaneta Szczepańska-Klunder

- Nauczyciel wychowania fizycznego jako promotor zdrowego stylu życia w szkole i poza nią.
- Nauczyciel wychowania fizycznego w percepcji uczniów.
- Wychowanie fizyczne jako proces wspomagania rozwoju i zdrowia dzieci i młodzieży.
- Poznawcze i behawioralne wyznaczniki zdrowia dzieci i młodzieży oraz dorosłych.
- Rola rodziców i nauczycieli wychowania fizycznego w kształtowaniu postaw prozdrowotnych.
- Postawy rodzicielskie a osiągnięcia edukacyjno-sportowe dzieci i młodzieży.
- Doświadczenia sportowe rodziców a uczestnictwo w aktywności fizycznej dzieci i młodzieży.
- Wychowawcze aspekty sportu dzieci i młodzieży.