Zakład Pedagogiki Kultury Fizycznej

 
Sekretariat
mgr Magdalena Wydrzyńska
pok. 15, blok B, tel. 58 55 47 269
katedrawf@awf.gda.pl
 
 
Kierownik Zakładu Pedagogiki Kultury Fizycznej
dr hab. Artur Ziółkowski, prof. AWFiS
konsultacje: poniedziałek 10:30-12:00
 
dr Agnieszka Małek
pokój 107 blok B
e-mail: malek.awf@gmail.com
konsultacje: czwartek 11:30-13:00 UWAGA! 21 listopada konsultacje w godz. 9:00-10:00
 
 
mgr Barbara Zarańska
pokój 107 blok B
konsultacje: środa 11:45-13:15
 
dr Żaneta Szczepańska-Klunder
pokój 107 blok B
e-mail: zaneta.szczepanska-klunder@awfis.gda.pl
konsultacje: wtorek 10:00-10:30 (sala wykładowa 118) oraz środa 15:10-16:10
 
 
mgr Michał Kosiński
pokój 108, budynek TiR
konsultacje: środa, czwartek 11:00-11:45