Opiekunowie roku

 • mgr Katarzyna Siemieniuk
  opiekun pierwszego roku studiów stacjonarnych II stopnia, na kierunku Fizjoterapia

 • dr Anna Walentukiewicz
  opiekun drugiego roku studiów stacjonarnych, I i II stopnia, na kierunku Fizjoterapia

 • mgr Mirela Kozakiewicz
  opiekun trzeciego roku studiów stacjonarnych, I  stopnia, na kierunku Fizjoterapia
 • mgr Anna Samoraj-Dereszkiewicz
  opiekun pierwszego roku 5-letnich studiów stacjonarnych,  na kierunku Fizjoterapia


 • dr Karolina Siwicka
  opiekun pierwszego roku 5-letnich studiów niestacjonarnych,  na kierunku Fizjoterapia

 • mgr Mateusz Karnia
  opiekun dpierwszego roku studiów niestacjonarnych, II stopnia, na kierunku Fizjoterapia

 • dr Wojciech Skrobot
  opiekun drugiego roku studiów niestacjonarnych, II stopnia, na kierunku Fizjoterapia

 • mgr Ewelina Liedtke
  opiekun pierwszego roku studiów stacjonarnych I stopnia, na kierunku Terapia Zajęciowa

 • dr Barbara Kaczorowska-Hać
  opiekun drugiego roku studiów stacjonarnych I stopnia, na kierunku Terapia Zajęciowa

 • dr Marta Holeksa
  opiekun trzeciego roku studiów stacjonarnych I stopnia, na kierunku Terapia Zajęciowa