Ogłoszenia dziekanatu studia niestacjonarne

Fizjoterapia JSM, II rok - powtarzanie Biochemii - 15.03.2019

22-03-2019 r. w godz. 16-20 sala 216 a
 i 23-03-2019 r. w godz. 8-12 sala 108 a

Komunikat w sprawie odwołania sesji zjazdowych dla kierunku Fizjoterapia, I rok, studia II stopnia - 14.03.2019

prof. A. Szczęsna Kaczmarek - 04.03.2019

Dotyczy osób powtarzających Farmakologię w fizjoterapii!!!

I kolokwium odbędzie się - 15-03-2019 r. godz. 16.00 sala 108

II kolokwium odbędzie się - 25-03-2019 r. godz. 16.30 sala 108

Komunikat w sprawie odwołania sesji zjazdowych dla kierunku Fizjoterapia JSM - 19.02.2019

Opiekunowie I roku Fizjoterapii w roku akad 2018/19 - 14.09.2018