Ogłoszenia dziekanatu studia niestacjonarne

Terminy sesji zaliczeniowo-egzaminacyjnej rok akademicki 2017/18 - 06.12.2017

Jednolite studia magisterskie - terminy sesji zjazdowych - 16.11.2017