02 Mar 2021

RAK OUT

6 marca 2021 o godzinie 10:00 na stadionie Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku odbędzie się pierwsze wydarzenie sportowe – trening Nordic Walking, rozpoczynające cykl spotkań Rak OUT, dedykowane pacjentom leczonym onkologicznie.Spotkania będą miały na celu popularyzację aktywności fizycznej, aktywizację pacjentów z chorobami nowotworowymi, a także edukację onkologiczną. Trening Nordic Walking zostanie przeprowadzony przez wykwalifikowanego instruktora, który po rozgrzewce i instruktażu zabierze grupę do sąsiadującego z AWFiS Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.

Chcemy, aby społeczeństwo dostrzegło pozytywny aspekt aktywności fizycznej i płynące z niej korzyści. Już nawet szybki marsz lub też około piętnastominutowy spacer jest prostym ćwiczeniem poprawiającym sprawność́ ogólną̨, samopoczucie czy jakość życia zwłaszcza osób z doświadczeniami związanymi z chorobą onkologiczną. Spotkania, które będą organizowane cyklicznie, mają przybliżyć pacjentom i osobom je wspierającym różne formy ruchu, tak aby każdy mógł wybrać dla siebie tę formę aktywności, która sprawia mu najwięcej przyjemności i zadowolenia.

Program:
10.00 – rozgrzewka z Mistrzem Olimpijskim Leszkiem Blanikiem
10.15 – nauka techniki
10.30 – marsz i ćwiczenia w lesie
11.45 – stretching
12.00 – zakończenie

Miejsce spotkania – ZBIÓRKA
https://goo.gl/maps/S4QqU6k4iYznwzsYA

WARUNKI UCZESTNICTWA:

  1. Udział w treningu RAK OUT jest otwarty i dobrowolny.
  2. Każdy biorący udział w treningu, uczestniczy na własną odpowiedzialność.
  3. Uczestnik, który zgłosił chęć uczestnictwa w treningu automatycznie oświadcza, że w przyszłości nie będzie sobie rościć żadnych praw do dochodzenia odszkodowania w razie poniesienia uszczerbku na zdrowiu czy poniesienia strat materialnych związanych z uczestnictwem.
  4. Ze względu na stan epidemiczny każdy uczestnik jest zobowiązany podpisać oświadczenie w dniu TRENINGU dotyczące COVID 19 (Mówiące o tym, że w dniu treningu uczestnik jest zdrowy – nie wykazuje objawów zakażenia. A także że na 14 dni przed imprezą nie miał kontaktu z nikim przebywającym na kwarantannie ani sam też na niej nie przebywał).

Oświadczenie uczestnika wydarzenia w związku ze stanem epidemii COVID-19