07 Sty 2021

KOMUNIKAT UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ

Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej prof. dr hab. Stanisław Sawczyn, informuje, że wybory uzupełniające do Rady Naukowej Akademii w kadencji 2020-2024 wyznaczone na dzień 21.01.2020 r. o godz. 12:00 odbędą się w Auli Kongresowej AWFiS.
Celem wyborów uzupełniających do RNA jest obsadzenie jednego wakującego mandatu spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych w Akademii, mających tytuł naukowy profesora albo stopień naukowy doktora habilitowanego, posiadających bierne prawo wyborcze, którzy w oświadczeniu, o którym mowa w art. 265 ust. Ustawy, wskazali, że w tej dyscyplinie wykonują działalność naukową w Akademii jako w podstawowym miejscu pracy.
Wybory odbędą się w trybie stacjonarnym (zwykłym) z zachowaniem niezbędnych wymogów sanitarnych związanych z epidemią wirusa COVID-19.


Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej
prof. dr hab. Stanisław Sawczyn

Uchwała UKW z dnia 5.01.2021. Kalendarz czynności wyborczych